Vendvështrimi "Leskokski Ushi"

Detalet

Vendvështrimi "Leskoski Ushi" ndodhet në anën prespane së Parkut, në lartësi mbidetare prej 1490 m. Deri te lokaliteti arrihet nëpër rrugë të asfaltuar që ndahet nga rruga rajonale (Dogana - Stenje) dhe të çon kah lokaliteti Dva Javori. Ky vendvështrim ka pamje kah plazhet më të bukura me rërë të Gjirit Stenjski, si dhe malin Preçna në kufirin me Shqipërinë.

Harta me vendndodhjen

Galeri