Platforma e fluturimit "Pogled"

Detalet

Platforma e fluturimit për paragladim "Pogled" është e vendosur në lartësi mbidetare prej 1230 m., afër fshatit Velestovë. Deri te vendi arrihet përmes rrugës lokale të asfaltuar për në fshatin Velestovë nga ku ka një rrugë makadamësh që të çon në kalimin malor "Krstec". Ekzistojnë më shumë mundësi për aterim, siç janë terrenet e qendrës sportive dhe rekreative "Biljanini Izvori" ose hapësirat e hapura përgjatë kanalit "Studençishta" për në Goricë.

Harta me vendndodhjen

Galeri