Platforma e flututimit "Baba"

Detalet

Platforma e fluturimit për paraglajdim "Baba" është e vendosur në një lartësi mbidetare prej 1600m. Deri te vendi arritet përgjatë rrugës rajonale të asfaltit P-504 (Trpejca-Dogana). Aterimi është në hapësirat e hapura të fushës të Trpejcës, afër fshatit Trpejca.

Harta me vendndodhjen

Galeri