Elshani - Bugarska Chuka - Lako Signoj - Kalimi i Galicicës

Detalet

Galeri

Gjatesia totale
Pikënisje
Lartësia e pikës fillestare
Pika përfundimtare
Lartësimi i pikës përfundimtare
Koha mesatare për të kaluar turneun
Vështirësi në turne
Gjatesia totale
Pikënisje
Lartësia e pikës fillestare
Pika përfundimtare
Lartësimi i pikës përfundimtare
Koha mesatare për të kaluar turneun
Vështirësi në turne