Kulla për mbikqyrjen e shpendëve "Stenjsko Blato"

Detalet

Lokaliteti është i pajisur me infrastrukturën e mëposhtme:

  • Distanca nga sipërfaqja e dyshemesë tokësore 4 m
  • Mundësia e vëzhgimit të njëkohshëm të 4 personave

Harta me vendndodhjen

Galeri