Vendi për kampim në vendin e egër - Sharbojca

Detalet

Vendi për kampim në vendin e egër "Sharbojca" gjendet në afërsi të shtëpisë malore Sharbojca (Asan Gjura) në lartësi mbidetare prej 1470 m, në zonën pyjore të ahut dhe kullotave të larta malore. Kampi është i dedikuar për qëndrim të shkurtë (qëndrim gjatë natës). Vendi mbulon një sipërfaqe prej 450 м 2 , (25x18 м), e rrethuar me tel çeliku dhe 5 lokacione për tenda (secila 10,5 м 2 ), tualet të thatë dhe shportë për mbeturina. Në këtë lokalitet nuk ka burim ose pus të ujit.

Harta me vendndodhjen

Galeri