Manastiri Shën Naum

Detalet

Shën Naum Ohridski kishën e ngriti në vitin 900 dhe ia dedikoi Kryengjëjve të shenjtë Mihail dhe Gavril. Në vitin 910, pas vdekjes, Shën Naumi u varos në kapelën e vogël në kishën. Kapela është e zbukuruar me afreske të bukura me skena nga jeta dhe mrekullitë e Shën Naumit. Më vonë, gjatë sundimit turk, kisha u shkatërrua tërësisht. Kisha e tanishme është ndërtuar në disa faza midis shekujve XVI dhe XVII mbi themelet e kishës së vjetër. Sot në kishën nuk është ruajtur dekorimi me afreske i shekullit X, ndërsa afresket ekzistuese u pikturuan në vitin 1806. Një element tjetër karakteristik i kishës është ikonostasi i saj në gdhendje të artë, të bërë në vitin 1711, së bashku me pjesën më të madhe të ikonave

Harta me vendndodhjen


Galeri