Shtigje më të rënda në shkëmbinjtë malorë mbi 1.600 metra mbi nivelin e detit