Куќа за набљудување на птици - Стењско блато

Детали

Локалитетот е опремен со следната инфраструктура:

  • Растојание од под до земјена површина 4 м
  • Можност за едновремено набљудување на 4 лица

Мапа со локација

Галерија