T- Потешки и подолги пешачки патеки со поголема денивелација