Hierophis (Coluber) gemonensis – shigjeta e shkurtër