Информација во однос на препораката за забрана за движење во шума од НП Галичица | Галичица