Еднократна влезница на локација за полет на параглајдер | Галичица