Vipera ammodytes (Vipera ammodytes meridionalis) - zandadder