Grote Stad Eiland

Gegevens

Het Slangeneiland of Sint Peter is een eiland in het meer van Prespa en het is het grootste eiland in de Republiek Macedonië. Het heeft een elliptische vorm met een lengte van 750 m en breedte van 450 m, met het hoogste deel 50 m boven het meer. Het Grote Stad Eiland is een extreem belangrijk gebied van het Nationale Park Galicica vanwege verschillende omgevingsfenomenen. Twee bosgemeenschappen onderscheiden zich duidelijk van de flora: het wilde jeneverbesbos (Biaro tenuifoliae-Juniperetum excelsae) en het wilde amandelbos (Pruno webbii) en de gladde brandnetel (Celtetum glabrae). Van de fauna zijn er de grote aalscholver (Phalocrocorax carbo) en de kroeskoppelikaan (Pelеcanuscrispus). Een karakteristiek kenmerk van het eiland is dat de dobbelsteenslangen (Natrix tessellata) en muurhagedissen (Podarcis muralis) veel groter zijn dan de terrestrische populaties, terwijl zandadders (Vipera ammodytes) zeer verkleind zijn.

Een aantal culturele en historische monumenten zijn geconcentreerd op het eiland op een relatief klein gebied. Naast de bewaarde kerk "St. Peter", de middeleeuwse kerk "St. Demitrios" er bestaat ook een vroegchristelijke basiliek, waar overblijfselen van een vloermozaïek zijn ontdekt.


Kaart met locatie


Galerij