Доделување на наградите на учесниците од Јавниот конкурс за изработка на инсталации на тема "Обележјата на Национален парк Галичица"