Светски ден на животната средина - 5 јуни | Галичица